• MŠ Linzbothova - NAŠE MESTO
     • MŠ Linzbothova - NAŠE MESTO

      Vážení rodičia.

      Vďaka iniciatíve učiteliek z MŠ Linzbothova, sme získali 460 eur z grantu Naše Mesto.

      Dňa 10.6.2022 príde na náš školský dvor 80 dobrovoľníkov, ktorí nám pomôžu skrášliť okolie materskej školy a pomôžu nám s drobnými prácami. Bude pre nich prichystané občerstvenie a dobrá nálada.

      Ďakujeme

      Vedenie MŠ

       

    • MŠ Linzbothova- Kurz plávania
     • MŠ Linzbothova- Kurz plávania

      Vážení rodičia.

      Od 6.6.2022 do 10.6.2022 bude prebiehať kurz plávania, pre deti 5-6- ročné. Plavecký kurz prebieha v Petržalskej plavárni, organizuje ho spoločnosť Happy Kids.

      Dieťa potrebuje:

      • plavky
      • plavecké okuliare
      • plaveckú čiapku 
      • šľapky
      • uterák

      Priebeh hodiny:

      • rozcvička 

      • plavecký výcvik

      • zohriatie sa v teplom bazéne

      Dĺžka bazénu: 25 m

      Teplota vody: 28 stupňov

      Adresa:  Tupolevova 7

       

      Viac informácií nájdete: https://happykids.sk/sk/plavanie/plavaren-petrzalka-jiraskova/

      Vedenie MŠ

    • MŠ Linzbothova - Zdravé oči v materskej škole
     • MŠ Linzbothova - Zdravé oči v materskej škole

      Vážení rodičia.

      Dňa 1.6.2022 a 13.6.2022 sa v našej MŠ Linzbothova uskotoční preventívne merania zraku detí, ktorý  je organizovaný Úniou nevidiacich a slabozrakých Slovenska (ÚNSS). 

      Tieto bezplatné screeningové merania sú realizované bezdotykovo prístrojom Plusoptix, ktorý dokáže s vysokou mierou spoľahlivosti odhaliť existujúce alebo začínajúce vývinové poruchy zraku detí ako napríklad astigmatizmus, tupozrakosť či škuľavosť.

      Meranie je neinvazívne, bezbolestné a nemá žiadne vedľajšie účinky. Samotné meranie trvá iba niekoľko sekúnd.

      Cieľom je vytvoriť a zaviesť nový typ nízkoprahovej služby pre deti v predškolskom veku - službu včasnej diagnostiky screeningovým autorefraktometrom Plusoptix.

      Pre viac informácií navštívte link  http://www.zdraveocivskolke.sk/

      V prípade záujmu kontaktujte učiteľku v triede.

      V prílohe nájdete informovaný súhlas a informácie pre rodiča.

      Ďakujeme

      Vedenie MŠ

    • MŠ Linzbothova- Deň detí
     • MŠ Linzbothova- Deň detí

      Vážení rodičia.

      Dňa 30.5.2022 doobeda, sa v MŠ Linzbothova uskutoční oslava dňa detí. Pre deti budú pripravené súťažné stanoviská, cukrová vata a vyhodnotenie zberu papiera. Tiež nás navštívi kúzelník, ktorý zabaví deti a ukáže im nové kúzla.

      Vedenie MŠ

       

    • Hlasujte každý deň
     • Hlasujte každý deň

      Milí rodičia HLASUJTE 

      naša škôlka sa zapojila do projektu spoločnosti Kaufland s názvom “Čerstvé hlavičky”, kde spoločnosť Kaufland zabezpečí čerstvú zeleninu a ovocie pre škôlku počas celého ďalšieho školského roka 2022/23

      Prosíme Vás hlasujte za našu materskú školu každý deň až do 1.6.2022. Naša škôlka ma určite šancu, keď sa všetci zapojíme. 

      Link k tejto súťaži: 

      https://www.cerstvehlavicky.sk/#uvod

      Aktuálne sme zo škôlok na 6.mieste  a do konca mája je ešte veľa času získať dostatočný počet bodov. 

      Ďakujeme, kolektív a deti MŠ Linzbothova, Latorická a Dudvážska

    • DEŇ ZEME
     • DEŇ ZEME

        22.apríla oslavujeme sviatok Deň Zeme. Každoročne si ho pripomínajú deti z Materskej školy na Linzbothovej ulici v Bratislave.

                   Tento rok zostavili plagát zemegule vystrihnutím veľkej planéty z výkresu, plochu planéty vytvorili nalepovaním pokrčeného zeleného a modrého krepového papiera.

                    Ochranu životného prostredia si však pripomínajú neustále. Každý deň triedia odpad do veľkých tašiek umiestnených vzadu v triede. Do modrej tašky vkladajú pokreslené papiere, do žltej pasty a do oranžovej tašky prázdne nápojové kartóny.

                     Aj týmto spôsobom si deti už v predškolskom veku rozvíjajú vzťah ochrany našej planéty.

                                                                                           Alena Farkašová, učiteľka z MŠ Linzbothova, 8. trieda

    • Súťaž "Čerstvé hlavičky"
     • Súťaž "Čerstvé hlavičky"

      Vážení rodičia.

      Zapojili sme sa do súťaže o čerstvú zeleninu a ovocie na celý školský rok, pre celú materskú školu (Linzbothova, Dudvážska, Latorická).

      Informácie k hlasovaniu:

      Hlasovanie bude prebiehať od 28.4.-1.6.2022 na stránke www.cerstvehlavicky.sk

      Hlasovať:

      - môže ktokoľvek, po tom čo sa zaregistruje svojím emailom a telefónnym číslom na vyššie uvedenej stránke

      - je možné každý deň, pričom každý deň je možné zahlasovať raz za školu a raz za škôlku. Teda každý môže v jeden deň odovzdať max. 2 hlasy (z toho 1 škole a 1 škôlke)

      - môžete nielen cez počítač, ale aj cez smartfóny

       

      Návod ako sa na stránke registrovať a ako hlasovať, nájdete  v prílohe. 

      Ďakujeme za váš každodenný hlas.

      Vedenie MŠ

    • Oznam pre elokované pracovisko na Dudvážskej 4
     • Oznam pre elokované pracovisko na Dudvážskej 4

      Vážení rodičia z elokovaného pracoviska na Dudvážskej 4,

      oznamujeme Vám, že z dôvodu oznámeného plánovaného  prerušenia v dodávke elektrickej energie od prevádzkovateľa distribučnej sústavy elektrickej energie, bude dňa 15. 3. 2022 (utorok) od 8:30 hod. do 13:50 hod, v objekte prerušená dodávka teplej úžitkovej vody (TÚV) a ústredného kúrenia (ÚK).

      Prevádzka v materskej škole bude fungovať, ale upozorňujeme zákonných zástupcov, že tento deň budú mať deti suchú stravu a prosíme, aby ste deťom dali teplejšie oblečenie ako do tried, tak aj na popoludňajší odpočinok.

      Ďakujeme za pochopenie.

      Vedenie školy.

    • Oznam jedálne
     • Oznam jedálne

      Važení rodičia.

      Prosíme Vás, aby ste neprítomnosť svojich detí v MŠ v období 28.2.-4.3., nahlásili nielen pani učiteľkám , ale je nutné deti odhlásiť aj cez aplikáciu Jedáleň, alebo eskoly.sk. Urobte tak do piatka 25.2.2022.

      Ďakujeme

      Vedúca jedálne

    • Elokované pracovisko Dudvážska 4- 3.trieda karanténa
     • Elokované pracovisko Dudvážska 4- 3.trieda karanténa

      Vážení rodičia z 3. triedy - elokované pracovisko na Dudvážskej,

      uzatvárame 3. triedu od 24. 2. 2022 (štvrtok) pre deti, ktoré boli v úzkom kontakte dňa 22. 2. 2022 (utorok) s pozitívne testovaným dieťaťom. Deti, ktoré boli v MŠ dňa 23. 2. 2022 (streda), môžu nastúpiť do materskej školy po 5 dňovej karanténe (od 24. 2. do 28. 2.). V prípade, že sa u dieťaťa neprejavia žiadne klinické príznaky ochorenia, môže Vaše dieťaťa nastúpiť 1.3.2022.

      Ďakujeme za pochopenie.

      Vedenie školy.

    • MŠ Linzbothova- 7. trieda karanténa
     • MŠ Linzbothova- 7. trieda karanténa

      Vážení rodičia zo 7. triedy MŠ Linzbothova,

      uzatvárame 7. triedu od 23. 2. 2022 (streda) pre deti, ktoré boli v úzkom kontakte dňa 21. 2. 2022 (pondelok) s pozitívne testovaným dieťaťom. Deti, ktoré boli v MŠ dňa 22. 2. 2022 (utorok), môžu nastúpiť do materskej školy po 5 dňovej karanténe (od 23. 2. do 27. 2.). V prípade, že sa u dieťaťa neprejavia žiadne klinické príznaky ochorenia, môže Vaše dieťaťa nastúpiť 28.2.2022.

      Ďakujeme za pochopenie.

      Vedenie školy.

    • MŠ Linzbothova- 8. trieda karanténa
     • MŠ Linzbothova- 8. trieda karanténa

      Vážení rodičia z 8. triedy MŠ Linzbothova,

      uzatvárame 8. triedu od 21. 2. 2022 (pondelok) pre deti, ktoré boli v úzkom kontakte dňa 17. 2. 2022 (štvrtok) s pozitívne testovaným dieťaťom. Deti, ktoré boli v MŠ dňa 18. 2. 2022 (piatok), môžu nastúpiť do materskej školy po 5 dňovej karanténe (od 19. 2. do 23. 2.). Samozrejme za predpokladu, že dieťa bude zdravé.

      Ďakujeme za pochopenie.

      Vedenie školy.

    • Darujte 2% z dane
     • Darujte 2% z dane

      Pomôžte nám skvalitniť výchovno-vzdelávací proces v našej materskej škole darovaním 2% z dane!

      Zákon Vám umožňuje darovať 2 %, alebo 3% zo svojich daní z príjmov neziskovej organizácii, ako je aj naše Rodičovské združenie. Tento dar Vás nič nestojí, pretože daň by ste inak odviedli štátu.

      Vaše 2 % pre nás znamenajú prejavenie dôvery a podporu v rozvíjaní našich aktivít v prospech Vašich detí.

      Využite možnosť rozhodnúť o Vašich 2%!