• MŠ Linzbothova- Výlet do Malkia Parku
     • MŠ Linzbothova- Výlet do Malkia Parku

      Vážení rodičia.

      Dňa 21.6.2022 deti z MŠ Linzbothova navštívia Malkia Park v Orechovej Potôni.

      Poslaním Malkia Parku je poskytovať útočisko primárne mačkovitým šelmám, ktoré sa stali z nejakých dôvodov nepotrebnými pre pôvodného majiteľa, alebo sa už o ne nemohli ďalej starať. Zvieratá pochádzajú z cirkusov, od súkromných osôb a zoologických záhrad či zookútikov.

      Odchod z MŠ Linzbothova je o 8:30, pre všetky triedy. 

      Príchod do MŠ Linzbothova je pre 1. skupinu (1., 2., 6., 7., 9., 10. trieda) medzi 11:30-12:00.

      Príchod do MŠ Linzbothova je pre 2. skupinu ( 3., 4., 5., 8. trieda) medzi 15:30-16:00. 

      Deťom zbalte do ruksaku pitie, pokrývku hlavy, vhodné oblečenie a poprípade niečo malé na jedenie. Desiatu, obed, aj olovrant majú deti zabezpečené.

      Ďakujeme

       

    • Juniáles
     • Juniáles

      Milí Biskupičania, 

      srdečne vás pozývame na obľúbené podujatie 14. Biskupický Juniáles po dvojročnej odmlke. 

      Podujatie sa bude konať klasicky na priestranstve pri Pošte na Uzbeckej ulici 18.6.2022 , kde bude pre vás pripravený pestrý program. Doobeda vystúpia naše detičky z MŠ  a ZŠ a poobede si môžete vychutnať program profesionálnych skupín a zatancovať si na obľúbené hity do večera. 

      Doobeda budú vystupovať aj deti z MŠ Linzbothova, zo 4. triedy.

      Ďalší program bude prebiehať na ŠA tryskáč od 18.00 h 

      Tešíme sa na vás 

    • MŠ Linzbothova- Fidlikanti
     • MŠ Linzbothova- Fidlikanti

      Vážení rodičia.

      Dňa 16. júna o 10,30 hod. k nám prídu do materskej školy Fidlikanti. Vystúpenie pre deti z MŠ sa bude konať na školskom dvore.

      Ľudová hudba Fidlikanti je zoskupenie štyroch profesionálnych hudobníkov, ktorí spolu pôsobia v rôznych známych telesách.
      Na základe špičkových kvalít muzikantov, absolventov hudobných akadémií na Slovensku, pod vedením Mgr. art. Jozefa Lednického zaručujú hudobne špičkové predstavenie rôznych štýlov Slovenskej folklórnej tvorby. Okrem ľudových piesní ponúkajú aj špeciálne spracovanie nestarnúcich melódií, populárnych piesní z relácie Repete a množstvo zahraničných piesní v podaní cimbalovky pre cudzokrajných klientov.

      Na koncerte si spoločne spievame naše najväčšie hity, aj veselé ľudové pesničky. Poriadne si spolu zatancujeme a zahráme hry.

      Spoznáme rôzne slovenské ľudové hudobné nástroje: fujaru, koncovku, drumbľu, gajdy,píšťalky, husličky, cimbal.  Spoločne sa výborne zabavíme.

      Vedenie MŠ

    • ŠTRAJK
     • ŠTRAJK

      Vážení rodičia,

      oznamujeme Vám, že dňa 15.6.2022 sa všetci zamestnanci  Materskej školy Linzbothova 18 a elokovaných pracovísk na Latorickej 2 a Dudvážskej 4  zúčastnia na protestnom zhromaždení za zlepšenie podmienok zamestnancov v školstve.

      Z uvedeného dôvodu bude skrátená prevádzková doba MŠ dňa 15.6.2022 do 12:00 hod.

      O 11:45 hod. sa otvorí MŠ na prevzatie detí.

      Ďakujeme.

    • Denný športový tábor
     • Denný športový tábor

      Vážení rodičia.

      V termíne od 8.8.-12.8.2022 bude v MŠ Linzbothova prebiehať športový denný tábor.

      ČAS: 8.00-16.30

      CENA: 165 eur

      V cene zahrnuté: strava (desiata, obed, olovrant), ovocie a pitný režim počas celého dňa.

      Pre deti je pripravené: pohybové a loptové hry, tvorivé dielne, interaktívne a kreatívne hry, súťaže a rôzne iné aktivity.

      Miesto: MŠ Linzbothova

      Kontakt: 0903771119, taboracik.leto@gmail.com

    • Anglický denný tábor
     • Anglický denný tábor

      Milí naši drobčekovia a budúci školáci   

      Poďte sa cez prázdniny  zahrať  na anglických škôlkárov. 

      Uvidíte aké hry sa hrajú anglické deti na dvore i v triede,  aké pesničky si spievajú,  aké  rozprávky im čítajú mamičky.

       

       Samozrejme nebude chýbať:

      •               športová olympiada “We are the champions!”

      •               farmárska tržnica      “Let’s cook “

      •               pyžamová  párty        “Let’s dance” 

      •               raňajkové dielne         “ I’m the best chef ”

      •               hľadanie friends         „I can see you!“
      •               šikovné ručičky           „I can make a...“

      Milí rodičia angličtinárov

      V spolupráci s MŠ Linzbothova  by sme chceli formou denneho tábora pre škôlkarov a predškolákov  vytvoriť  deťom anglicko- slovenský týždeň s jednoduchou  angličtinou používanou doma, prispôsobenou ich veku, kde v konkrétnych situáciach si deti môžu zopakovať a vyskúšať, čo sa už naučili, a naučiť sa niečo nové, čo sme ešte nestihli. 

      Kde:        priamo v škôlke a hlavne na dvore  MŠ  Linzbothova                                                            

      S kým:   Jankou, Erikou a ešte ďalšími anglicky hovoriacimi pomocníkmi

      Kedy:          01.8. –  05.8. 2022    

                           8.00 - 16.00

      Za koľko: 5 dní:  180,-Eur

      V cene je celodenný program, strava 3x denne, každý deň ovocie, nápoje - pitný režim, odmeny, darčeky a samozrejme všetko, čo deti počas týždňa vyrobia.                         

      Chcete sa opýtať viac a prihlásiť sa:

      Prosím kontaktujte: Ing. Jana Blahova  mob:  0944215564        

      jankablaho@hotmail.com (v predmete: leto2022)     

    • MŠ Latorická - Oznam
     • MŠ Latorická - Oznam

      Vážení rodičia,

      oznamujeme Vám, že od 1. 7.  začne rekonštrukcia  elektrických rozvodov v elokovanom pracovisku na Latorickej 2.

      Z toho dôvodu pracovisko uzatvárame. Prosíme rodičov, ktorí majú záujem o dochádzku dieťaťa do materskej školy v mesiaci júl, aby záujem nahlásili svojim triednym učiteľkám do 20.6.2022. Prihlásené deti budú navštevovať v mesiaci júl materskú školu na MŠ Linzbothovej 18.

      Za pochopenie ďakujeme.

       Vedenie školy

    • MŠ Linzbothova - NAŠE MESTO
     • MŠ Linzbothova - NAŠE MESTO

      Vážení rodičia.

      Vďaka iniciatíve učiteliek z MŠ Linzbothova, sme získali 460 eur z grantu Naše Mesto.

      Dňa 17.6.2022 príde na náš školský dvor 80 dobrovoľníkov, ktorí nám pomôžu skrášliť okolie materskej školy a pomôžu nám s drobnými prácami. Bude pre nich prichystané občerstvenie a dobrá nálada.

      Ďakujeme

      Vedenie MŠ

       

    • MŠ Linzbothova- Kurz plávania
     • MŠ Linzbothova- Kurz plávania

      Vážení rodičia.

      Od 6.6.2022 do 10.6.2022 bude prebiehať kurz plávania, pre deti 5-6- ročné. Plavecký kurz prebieha v Petržalskej plavárni, organizuje ho spoločnosť Happy Kids.

      Dieťa potrebuje:

      • plavky
      • plavecké okuliare
      • plaveckú čiapku 
      • šľapky
      • uterák

      Priebeh hodiny:

      • rozcvička 

      • plavecký výcvik

      • zohriatie sa v teplom bazéne

      Dĺžka bazénu: 25 m

      Teplota vody: 28 stupňov

      Adresa:  Tupolevova 7

       

      Viac informácií nájdete: https://happykids.sk/sk/plavanie/plavaren-petrzalka-jiraskova/

      Vedenie MŠ

    • MŠ Linzbothova - Zdravé oči v materskej škole
     • MŠ Linzbothova - Zdravé oči v materskej škole

      Vážení rodičia.

      Dňa 1.6.2022 a 30.6.2022 sa v našej MŠ Linzbothova uskotoční preventívne merania zraku detí, ktorý  je organizovaný Úniou nevidiacich a slabozrakých Slovenska (ÚNSS). 

      Tieto bezplatné screeningové merania sú realizované bezdotykovo prístrojom Plusoptix, ktorý dokáže s vysokou mierou spoľahlivosti odhaliť existujúce alebo začínajúce vývinové poruchy zraku detí ako napríklad astigmatizmus, tupozrakosť či škuľavosť.

      Meranie je neinvazívne, bezbolestné a nemá žiadne vedľajšie účinky. Samotné meranie trvá iba niekoľko sekúnd.

      Cieľom je vytvoriť a zaviesť nový typ nízkoprahovej služby pre deti v predškolskom veku - službu včasnej diagnostiky screeningovým autorefraktometrom Plusoptix.

      Pre viac informácií navštívte link  http://www.zdraveocivskolke.sk/

      V prípade záujmu kontaktujte učiteľku v triede.

      V prílohe nájdete informovaný súhlas a informácie pre rodiča.

      Ďakujeme

      Vedenie MŠ

    • MŠ Linzbothova- Deň detí
     • MŠ Linzbothova- Deň detí

      Vážení rodičia.

      Dňa 30.5.2022 doobeda, sa v MŠ Linzbothova uskutoční oslava dňa detí. Pre deti budú pripravené súťažné stanoviská, cukrová vata a vyhodnotenie zberu papiera. Tiež nás navštívi kúzelník, ktorý zabaví deti a ukáže im nové kúzla.

      Vedenie MŠ