• MŠ Linzbothova - NAŠE MESTO
     • MŠ Linzbothova - NAŠE MESTO

     • 23. 5. 2022
     • Vážení rodičia.

      Vďaka iniciatíve učiteliek z MŠ Linzbothova, sme získali 460 eur z grantu Naše Mesto.

      Dňa 10.6.2022 príde na náš školský dvor 80 dobrovoľníkov, ktorí nám pomôžu skrášliť okolie materskej školy a pomôžu nám s drobnými prácami. Bude pre nich prichystané občerstvenie a dobrá nálada.

      Ďakujeme

      Vedenie MŠ

       

    • MŠ Linzbothova- Kurz plávania
     • MŠ Linzbothova- Kurz plávania

     • 19. 5. 2022
     • Vážení rodičia.

      Od 6.6.2022 do 10.6.2022 bude prebiehať kurz plávania, pre deti 5-6- ročné. Plavecký kurz prebieha v Petržalskej plavárni, organizuje ho spoločnosť Happy Kids.

      Dieťa potrebuje:

      • plavky
      • plavecké okuliare
      • plaveckú čiapku 
      • šľapky
      • uterák

      Priebeh hodiny:

      • rozcvička 

      • plavecký výcvik

      • zohriatie sa v teplom bazéne

      Dĺžka bazénu: 25 m

      Teplota vody: 28 stupňov

      Adresa:  Tupolevova 7

       

      Viac informácií nájdete: https://happykids.sk/sk/plavanie/plavaren-petrzalka-jiraskova/

      Vedenie MŠ

    • MŠ Linzbothova - Zdravé oči v materskej škole
     • MŠ Linzbothova - Zdravé oči v materskej škole

     • 17. 5. 2022
     • Vážení rodičia.

      Dňa 1.6.2022 a 13.6.2022 sa v našej MŠ Linzbothova uskotoční preventívne merania zraku detí, ktorý  je organizovaný Úniou nevidiacich a slabozrakých Slovenska (ÚNSS). 

      Tieto bezplatné screeningové merania sú realizované bezdotykovo prístrojom Plusoptix, ktorý dokáže s vysokou mierou spoľahlivosti odhaliť existujúce alebo začínajúce vývinové poruchy zraku detí ako napríklad astigmatizmus, tupozrakosť či škuľavosť.

      Meranie je neinvazívne, bezbolestné a nemá žiadne vedľajšie účinky. Samotné meranie trvá iba niekoľko sekúnd.

      Cieľom je vytvoriť a zaviesť nový typ nízkoprahovej služby pre deti v predškolskom veku - službu včasnej diagnostiky screeningovým autorefraktometrom Plusoptix.

      Pre viac informácií navštívte link  http://www.zdraveocivskolke.sk/

      V prípade záujmu kontaktujte učiteľku v triede.

      V prílohe nájdete informovaný súhlas a informácie pre rodiča.

      Ďakujeme

      Vedenie MŠ

    • MŠ Linzbothova- Deň detí
     • MŠ Linzbothova- Deň detí

     • 16. 5. 2022
     • Vážení rodičia.

      Dňa 30.5.2022 doobeda, sa v MŠ Linzbothova uskutoční oslava dňa detí. Pre deti budú pripravené súťažné stanoviská, cukrová vata a vyhodnotenie zberu papiera. Tiež nás navštívi kúzelník, ktorý zabaví deti a ukáže im nové kúzla.

      Vedenie MŠ

       

    • MŠ Linzbothova- Veselé Preliezky
     • MŠ Linzbothova- Veselé Preliezky

     • 16. 5. 2022
     • Vážení rodičia.

      Vďaka snahe pani učiteliek a pani riaditeľky, sme v máji získali 2500 eur z grantu Projekty zamestnancov  Nadácie Volkswagen. Tieto peniaze sme využili na nákup troch nových preliezok na školský dvor MŠ Linzbothova. Difinancovanie bolo z príspevku Rodičovského združenia.

      Ďakujeme

       

    • MŠ Linzbothova- Súťaž v zbere papiera
     • MŠ Linzbothova- Súťaž v zbere papiera

     • 10. 5. 2022
     • Vážení rodičia.

      Od 16.5. do 20.5. bude v našej MŠ prebiehať súťaž v zbere papiera. Papier môžete nosiť už teraz. Papier musí byť zviazaný a odvážený.

      Takýto papier nechajte pri dverách naľavo od hlavných vchodových dverí. Učiteľke na triede potom nahláste, koľko kíl papiera ste odovzdali. Papier môžete nosiť do 20.5.2022.

      Ďakujeme

    • Hlasujte každý deň
     • Hlasujte každý deň

     • 2. 5. 2022
     • Milí rodičia HLASUJTE 

      naša škôlka sa zapojila do projektu spoločnosti Kaufland s názvom “Čerstvé hlavičky”, kde spoločnosť Kaufland zabezpečí čerstvú zeleninu a ovocie pre škôlku počas celého ďalšieho školského roka 2022/23

      Prosíme Vás hlasujte za našu materskú školu každý deň až do 1.6.2022. Naša škôlka ma určite šancu, keď sa všetci zapojíme. 

      Link k tejto súťaži: 

      https://www.cerstvehlavicky.sk/#uvod

      Aktuálne sme zo škôlok na 6.mieste  a do konca mája je ešte veľa času získať dostatočný počet bodov. 

      Ďakujeme, kolektív a deti MŠ Linzbothova, Latorická a Dudvážska

  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje