• Elokované pracovisko na Dudvážskej 4

    • Materská škola na Dudvážskej ulici v Bratislave, bola slávnostne otvorená 30.8.1977. 
      

     Od 1.1.2004 sa objekt stal elokovanými triedami Materskej školy na Linzbothovej ulici v Bratislave.

     VIac informácií nájdete:  www.msdudvazska.sk

    • Elokované pracovisko na Latorickej 2

    • 28.12.1976 bola otvorená MŠ Latorická, ako prvá na Dolných honoch. Osem členný pedagogický kolektív pod vedením riaditeľky Pavly Dobšovičovej  sa staral o 120 detí v štyroch triedach.

     V roku 1994 sme začali intezívne podporovať zdravie a zdravý životný štýl.

     Od januára 1998 sa Materská škola stala súčasťou právneho subjektu Materskej školy Estónska 3, ktorého zriaďovateľom bol Okresný úrad školstva a kultúry a neskôr (od 1.7.2002) Miestny úrad Bratislava - Podunajské Biskupice. 

     1.1.2004 bola škola vyňatá zo siete materských škôl a pričlenená k Materskej škole Linzbothova ako elokované triedy spolu s MŠ Dudvážska.

     Viac informácií nájdete: www.ms-latoricka.sk