• MŠ Linzbothova - Kurz korčuľovania
     • MŠ Linzbothova - Kurz korčuľovania

      Vážení rodičia.

      Od 21.2.2022 do 25.2.2022, sa uskutoční kurz korčuľovania pre 5 - 6 ročné deti. V prípade záujmu sa treba prihlásiť učiteľkám na triede do 18.2.2022.

      Poplatok: 50 eur

      Miesto:  Štadión Vl. DZURILU

      Odchod autobusu z MŠ: 8:00 hod

      Dĺžka výcviku: 5 dní po 2 hodiny, 1 deň -  2x 45min

      Príchod do MŠ: 11:00 – 11:20 hod

      Vedenie MŠ

       

    • Elokované pracovisko na Latorickej 2- 2. trieda karanténa
     • Elokované pracovisko na Latorickej 2- 2. trieda karanténa

      Vážení rodičia z 2. triedy na Latorickej 2,

      uzatvárame 2. triedu od 10. 2. 2022 (štvrtok) pre deti, ktoré boli v úzkom kontakte dňa 8. 2. 2022 (utorok) s pozitívne testovaným dieťaťom. Deti, ktoré boli v MŠ dňa 9. 2. 2022 (streda), môžu nastúpiť do materskej školy po 5 dňovej karanténe (od 10.2. do 14.2.). Samozrejme za predpokladu, že dieťa bude zdravé.

      Pre deti, ktoré prekonali COVID - 19, pred menej ako 180 dňami a zároveň nemajú klinické príznaky, karanténa nie je povinná. 

      Ďakujeme za pochopenie.

      Vedenie školy.

    • MŠ Linzbothova- 3. trieda karanténa
     • MŠ Linzbothova- 3. trieda karanténa

      Vážení rodičia z 3. triedy MŠ Linzbothova,

      uzatvárame 3. triedu od 1. 2. 2022 (utorok) pre deti, ktoré boli v úzkom kontakte dňa 28. 1. 2022 (piatok) s pozitívne testovaným dieťaťom.Deti, ktoré boli v MŠ dňa 28. 1. 2022, môžu nastúpiť do materskej školy po 5 dňovej karanténe (od 1.2. do 5.2.). Samozrejme za predpokladu, že dieťa bude zdravé.

      Pre deti, ktoré prekonali COVID - 19, pred menej ako 180 dňami a zároveň nemajú klinické príznaky, karanténa nie je povinná. 

      Ďakujeme za pochopenie.

      Vedenie školy.

    • MŠ Linzbothova- 5. trieda karanténa
     • MŠ Linzbothova- 5. trieda karanténa

      Vážení rodičia z 5. triedy MŠ Linzbothova,

      uzatvárame 5. triedu od 1. 2. 2022 (utorok) pre deti, ktoré boli v úzkom kontakte dňa 28. 1. 2022 (piatok) s pozitívne testovaným dieťaťom.Deti, ktoré boli v MŠ dňa 28. 1. 2022, môžu nastúpiť do materskej školy po 5 dňovej karanténe (od 1.2. do 5.2.). Samozrejme za predpokladu, že dieťa bude zdravé.

      Pre deti, ktoré prekonali COVID - 19, pred menej ako 180 dňami a zároveň nemajú klinické príznaky, karanténa nie je povinná. 

      Ďakujeme za pochopenie.

      Vedenie školy.

    • MŠ Linzbothova- 8. trieda karanténa
     • MŠ Linzbothova- 8. trieda karanténa

      Vážení rodičia z 8. triedy MŠ Linzbothova,

      uzatvárame 8. triedu od 31. 1. 2022 (pondelok) pre deti, ktoré boli v úzkom kontakte dňa 27. 1. 2022 (štvrtok) s pozitívne testovaným dieťaťom.

      Deti, ktoré boli v MŠ dňa 27. 1. 2022, môžu nastúpiť do materskej školy po 5 dňovej karanténe (od 29.1. do 2.2.). Samozrejme za predpokladu, že dieťa bude zdravé.

      Ďakujeme za pochopenie.

      Vedenie školy.

    • MŠ Linzbothova- 2. trieda karanténa
     • MŠ Linzbothova- 2. trieda karanténa

      Vážení rodičia z 2. triedy MŠ Linzbothova,

      uzatvárame 2. triedu od 31. 1. 2022 (pondelok) pre deti, ktoré boli v úzkom kontakte dňa 27. 1. 2022 (štvrtok) s pozitívne testovaným dieťaťom.

      Deti, ktoré boli v MŠ dňa 27. 1. 2022, môžu nastúpiť do materskej školy po 5 dňovej karanténe (od 29.1. do 2.2.). Samozrejme za predpokladu, že dieťa bude zdravé.

      Ďakujeme za pochopenie.

      Vedenie školy.

    • MŠ Linzbothova- 4. trieda karanténa
     • MŠ Linzbothova- 4. trieda karanténa

      Vážení rodičia zo 4. triedy MŠ Linzbothova,

      uzatvárame 4. triedu od 28. 1. 2022 (piatok) pre deti, ktoré boli v úzkom kontakte dňa 26. 1. 2022 (streda) s pozitívne testovaným dieťaťom.

      Deti, ktoré boli v MŠ dňa 26. 1. 2022, môžu nastúpiť do materskej školy po 5. dňovej karanténe (od 28.1. do 1.2.). Samozrejme za predpokladu, že dieťa bude zdravé.

      Ďakujeme za pochopenie.

      Vedenie školy.

    • MŠ Linzbothova- 1. trieda karanténa
     • MŠ Linzbothova- 1. trieda karanténa

      Vážení rodičia z 1. triedy MŠ Linzbothova,

      uzatvárame 1. triedu od 26. 1. 2022 pre deti, ktoré boli v úzkom kontakte dňa 24. 1. 2022 (pondelok) s pozitívne testovaným dieťaťom.

      Deti, ktoré boli v MŠ dňa 24. 1. 2022, môžu nastúpiť do materskej školy po 5. dňovej karanténe (od 26.1. do 30.1.). Samozrejme za predpokladu, že dieťa bude zdravé.

      Ďakujeme za pochopenie.

      Vedenie školy.

    • Nové COVID usmernenia
     • Nové COVID usmernenia

      Nové COVID – 19 usmernenia od 25. januára 2022

      Klinické príznaky ochorenia po novom :

      • zvýšená telesná teplota nad 37°C,

      • kašeľ, nočné potenie, únava,

      • bolesti hrdla, bolesti hlavy,

      • dýchavičnosť,

      • strata chuti alebo strata čuchu,

      • črevné a zažívacie problémy,

      • či pocit upchatého nosa.

      V izolácii musia po výskyte niektorého z uvedených klinických príznakov zostať všetky osoby, teda osoby neočkované, očkované, ako aj osoby po prekonaní COVID-19.

      Dĺžka domácej izolácie pozitívnej osoby sa zároveň skracuje z 10 na 5 dní, a to od dátumu odobratia vzorky s pozitívnym výsledkom. Po ukončení domácej izolácie musí osoba, ak je staršia ako 6 rokov, nosiť na verejnosti 5 dní respirátor FFP2. Deti v školách a školských zariadeniach môžu nosiť aj rúško.

      Karanténa v prípade úzkeho kontaktu

      Skracuje sa aj dĺžka domácej karantény úzkeho kontaktu, avšak v závislosti od očkovacieho statusu. V prípade neočkovanej osoby a zaočkovanej osoby bez posilňujúcej dávky, ak od zaočkovania uplynulo viac ako 9 mesiacov, bude trvať 5 dní. Vykonanie RT- PCR testu na 5. deň už nebude potrebné pri každom úzkom kontakte.

      Pre očkované osoby s posilňujúcou dávkou a tie, ktoré boli zaočkované pred nie viac ako 9 mesiacmi, ako aj pre osoby, ktoré prekonali COVID-19 pred menej ako 180 dňami, ak tieto osoby zároveň nemajú klinické príznaky, karanténa nie je povinná. Na verejnosti však musia mať prekryté dýchacie cesty respirátorom FFP2 bez výdychového ventilu po obdobie 7 dní od posledného kontaktu s pozitívnou osobou.

      Kedy ide o úzky kontakt?

      Mení sa aj definícia úzkeho kontaktu. Ak sa osoba stretla s pozitívnou osobou bez prekrytia dýchacích ciest respirátorom FFP2 a tieto osoby boli v priamom fyzickom kontakte alebo boli od seba vo vzdialenosti menšej ako 2 metre dlhšie ako 5 minút, alebo boli v interiérovom alebo inak uzatvorenom priestore dlhšie ako 5 minút, alebo cestovali spoločne dopravným prostriedkom dlhšie ako 5 minút, ide o úzky kontakt.

      Obdobie úzkeho kontaktu sa počíta 2 dni pred odberom pozitívnej vzorky alebo od objavenia sa príznakov u pozitívnej osoby, ktorá je blízkym kontaktom.

      Za pozitívnu sa bude v rámci novej vyhlášky považovať osoba po doručení výsledkov RT-PCR, LAMP, antigénového testu, ako aj Point of care testu (PoCT), a rovnako aj osoba po domácom antigénovom teste, ktorý však musí posúdiť jej všeobecný lekár.

      Pri antigénovom, LAMP, PoCT i samoteste nebude potrebná konfirmácia (overenie) PCR testom.

      ÚVZ zároveň zdôrazňuje, že izolácia osoby pozitívnej na COVID-19 alebo karanténa osoby po úzkom kontakte s pozitívnou osobou, ktorá nebola ku dňu účinnosti novej vyhlášky ukončená, sa ukončuje podľa doterajších predpisov.

       

    • Oznam školskej jedálne
     • Oznam školskej jedálne

      Žiadame tých rodičov, ktorí poberajú dotáciu na stravu - v zmysle zákona 544/2010, aby čestné vyhlásenia, ktoré doteraz neodovzdali, podali na školský úrad osobne v čase stránkových hodín.

      V prípade, že rodič nepodpíše alebo má otázky, môže zavolať na tel.č. 0918/608415 (p. PaedDr. Biksadská, p. Botlová).

      Ďakujeme.

      Vedenie školy.