• Sadenie jablone

      Do fotogalérie bol pridaný nový album Sadenie jablone.

      Deti z 2. triedy sadili ovocné stromy na školský dvor.

      Naša Materská škola Linzbothova 18, dostala ovocný stromček od firmy Boni Fructi- Dobré jablká, Dunajská Lúžna. Firma vo svojej činnosti nezabúda aj na výchovu k zdravému životnému štýlu. 

      Pri vysádzaní asistovali deti z našej materskej školy, ktoré mali radosť z vykonanej prospešnej aktivity. 

    • Poďakovanie k 2%
     • Poďakovanie k 2%


      Milí rodičia,

      touto cestou Vám chceme veľmi pekne poďakovať, že ste nám preukázali svoju dôveru a venovali  nám 2% vašich daní, ktoré ste poukazovali za rok 2019.

      Získané finančné prostriedky prispeli k nákupu didaktických hračiek, edukačných pomôcok,  farieb, výkresov, pasteliek, lepidiel,  rozprávkových kníh, ktoré dopomáhajú pri vzdelávaní našich detí formou rôznych edukačných a hrových aktivít. 

      Tieto prostriedky tvoria značnú časť rozpočtu materskej školy a vďaka nim majú deti možnosť tráviť čas v krajšej, modernejšej škôlke a vzdelávať sa pomocou dostupných didaktických pomôcok. 

      Ak ste si termín daňového priznania predĺžili do júna 2021, budeme radi, ak nám zachováte svoju priazeň  a svoje 2 % venujete práve našej materskej škole.

                                                                                                                                           Ďakujeme

    • Pravidlá od 19.4.2021
     • Pravidlá od 19.4.2021

      Vážení rodičia,

      od 19. apríla 2021 sa v zmysle vyhlášky ÚVZ č. 175 zmierňujú podmienky prekrytia dýchacích ciest v interiéri a v exteriéri.

       

      1. Podmienky vstupu pre deti do MŠ

      • deti v priestoroch MŠ nemusia mať prekryté horné dýchacie cesty,
      • prekrytie horných dýchacích ciest je však vysoko odporúčané.

      Viac informácii nájdete tu: vyhláška ÚVZ_175.pdf 

       

      Pri nástupe do MŠ je naďalej potrebné predložiť:

      • Čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti dieťaťa (pri neprítomnosti dieťaťa viac ako 3 dni) – stiahnuť môžete TU.    
      • Čestné vyhlásenie a súhlas so spracovaním údajov Príloha 11a  (každých 7 dní) – stiahnuť môžete TU

       

      2. Podmienky vstupu pre zákonných zástupcov a zamestnancov MŠ

      Do priestorov MŠ môžu vstupovať len osoby:

      • ktoré majú prekryté horné dýchacie cesty respirátorom FPP2. viď podrobnosti TU,  (výnimku v nosení respirátora majú len pedogogickí zamestnanci v čase vyučovania podľa vyhlášky ÚVZ 175.)
      • ktoré sa preukážu potvrdením o negatívnom výsledku RT-PCR testu alebo potvrdením o negatívnom výsledku antigénového testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 7 dní,
      • ktoré prekonali ochorenie COVID-19 a majú o jeho prekonaní doklad nie starší ako 180 dní,
      • zaočkované:
       • druhou dávkou mRNA vakcíny proti ochoreniu COVID-19 a od tejto udalosti uplynulo viac ako 14 dní, 
       • prvou dávkou vektorovej vakcíny proti ochoreniu COVID-19 a od tejto udalosti uplynulo viac ako 4 týždne,
       • prvou dávkou vakcíny proti ochoreniu COVID-19 a od tejto udalosti uplynulo viac ako 14 dní atď.

      Viac informácií nájdete tu: vyhláška_187.pdf

    • Karanténa 3. trieda MŠ Linzbothova
     • Karanténa 3. trieda MŠ Linzbothova

      Vážení rodičia z Materskej školy Linzbothova18,


      dňa 15. 04. 2021 nás informoval rodič dieťaťa z  3. triedy o jeho zdravotnom
      stave. Dieťa je pozitívne na COVID-19.  

      Regionálny úrad verejného zdravotníctva nám uložil povinnosť uzatvoriť 3. triedu do 27. 4. 2021 (vrátane).
      Prosíme, monitorujte zdravotný stav detí a pri výskyte prejavov bezodkladne
      kontaktujte riaditeľku školy na tel. č. 0905851413.


      Ďakujeme za pochopenie.

      Vedenie školy.


      Zápisnica z o epidemiologickom vyšetrení v prílohe.

    • Materská škola od 12.4.2021
     • Materská škola od 12.4.2021

      Vážení rodičia,

       od 12.4.2021 bude prevádzka materskej školy pre všetky deti.

      Prevádzka MŠ : od :6,30 h - 17:00 h

      Pri nástupe do materskej školy prosím predložte:

      1.       Čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti 

      2.     Zákonní zástupcovia, ktorí majú iný dôvod vyplnia tlačivo  - Príloha 11a (priniesť vyplnené 12.4.2021 – pondelok ráno).

      3.    Tlačivo – Príloha 11b   je len informácia o súhlase so spracovaním   osobných údajov, nie je potrebné tlačiť ho ani vypĺňať. 

      (Vyhlásenia sa nachádzajú v časti O škôlke- tlačivá)

      Podmienky vstupu do MŠ:

       

      ·Každý, kto vstúpi do areálu MŠ, musí sa vedieť preukázať negatívnym testom, ktorý nebude starší ako 7 dní (aj starí rodičia).

      ·         Každý, kto vstúpi do priestorov MŠ musí mať prekryté horné dýchacie cesty rúškom alebo respirátorom.

      ·         2ks rúška pre dieťa, podľa usmernenia RÚVZ v Bratislave zo dňa 2.11.2020: hlavný hygienik síce                  udeľuje výnimku v povinnosti nosiť rúško (alebo iné prostriedky), ktoré bránia šíreniu kvapôčiek do okolia pre tieto skupiny ľudí: deti do 6 rokov, ale zároveň pre deti od 3 do 6 rokov sa dôrazne odporúča nosiť rúško (šál, šatka, alebo iné prostriedky) všade mimo bydliska.

      ·         Dezinfekcia rúk pri vstupe!!!

      ·         Absolvovať povinný ranný filter  (meranie teploty,...).

      ·         Dodržiavať odstupy.

      ·         Do MŠ vstupuje iba jedna osoba s dieťaťom.

       

      Ak sa u Vás alebo vo Vašej rodine vyskytne COVID-19, prosíme, aby ste o tejto skutočnosti bezodkladne informovali riaditeľku MŠ na tel. čísle 0905851413 (aj počas víkendu). Je to nevyhnutné na zabezpečenie potrebných opatrení. Ďakujeme!

      Pre aktuálne informácie sledujte  www.mslinzbothova.edupage.org

      Mgr. Eva Elexová riaditeľka školy