• DEŇ ZEME
     • DEŇ ZEME

     • 26. 4. 2022
     •   22.apríla oslavujeme sviatok Deň Zeme. Každoročne si ho pripomínajú deti z Materskej školy na Linzbothovej ulici v Bratislave.

                   Tento rok zostavili plagát zemegule vystrihnutím veľkej planéty z výkresu, plochu planéty vytvorili nalepovaním pokrčeného zeleného a modrého krepového papiera.

                    Ochranu životného prostredia si však pripomínajú neustále. Každý deň triedia odpad do veľkých tašiek umiestnených vzadu v triede. Do modrej tašky vkladajú pokreslené papiere, do žltej pasty a do oranžovej tašky prázdne nápojové kartóny.

                     Aj týmto spôsobom si deti už v predškolskom veku rozvíjajú vzťah ochrany našej planéty.

                                                                                           Alena Farkašová, učiteľka z MŠ Linzbothova, 8. trieda

    • Súťaž "Čerstvé hlavičky"
     • Súťaž "Čerstvé hlavičky"

     • 25. 4. 2022
     • Vážení rodičia.

      Zapojili sme sa do súťaže o čerstvú zeleninu a ovocie na celý školský rok, pre celú materskú školu (Linzbothova, Dudvážska, Latorická).

      Informácie k hlasovaniu:

      Hlasovanie bude prebiehať od 28.4.-1.6.2022 na stránke www.cerstvehlavicky.sk

      Hlasovať:

      - môže ktokoľvek, po tom čo sa zaregistruje svojím emailom a telefónnym číslom na vyššie uvedenej stránke

      - je možné každý deň, pričom každý deň je možné zahlasovať raz za školu a raz za škôlku. Teda každý môže v jeden deň odovzdať max. 2 hlasy (z toho 1 škole a 1 škôlke)

      - môžete nielen cez počítač, ale aj cez smartfóny

       

      Návod ako sa na stránke registrovať a ako hlasovať, nájdete  v prílohe. 

      Ďakujeme za váš každodenný hlas.

      Vedenie MŠ

    • Pokračovanie plnenia povinného predprimárneho vzdelávania
     • Pokračovanie plnenia povinného predprimárneho vzdelávania

     • 1. 4. 2022
     • Vážení rodičia,

      prosíme odovzdať vyplnené tlačivá k pokračovaniu plnenia povinného predprimárneho vzdelávania (odklad) v školskom roku 2022/23 Vášho dieťaťa do 30.4.2022.

      Tlačivá:

      1.      Žiadosť o pokračovaní plnenia povinného predprimárneho vzdelávania v MŠ.

      2.      Informovaný súhlas zákonného zástupcu dieťaťa s pokračovaním plnenia povinného predprimárneho vzdelávania.

      3.      Súhlasné vyjadrenie od všeobecného lekára pre deti a dorast s pokračovaním plnenia povinného predprimárneho vzdelávania.

      4.      Súhlasné vyjadrenie príslušného zariadenia poradenstva a prevencie.

       

      Vedenie školy

    • Oznam pre elokované pracovisko na Dudvážskej 4
     • Oznam pre elokované pracovisko na Dudvážskej 4

     • 11. 3. 2022
     • Vážení rodičia z elokovaného pracoviska na Dudvážskej 4,

      oznamujeme Vám, že z dôvodu oznámeného plánovaného  prerušenia v dodávke elektrickej energie od prevádzkovateľa distribučnej sústavy elektrickej energie, bude dňa 15. 3. 2022 (utorok) od 8:30 hod. do 13:50 hod, v objekte prerušená dodávka teplej úžitkovej vody (TÚV) a ústredného kúrenia (ÚK).

      Prevádzka v materskej škole bude fungovať, ale upozorňujeme zákonných zástupcov, že tento deň budú mať deti suchú stravu a prosíme, aby ste deťom dali teplejšie oblečenie ako do tried, tak aj na popoludňajší odpočinok.

      Ďakujeme za pochopenie.

      Vedenie školy.

    • Oznam jedálne
     • Oznam jedálne

     • 24. 2. 2022
     • Važení rodičia.

      Prosíme Vás, aby ste neprítomnosť svojich detí v MŠ v období 28.2.-4.3., nahlásili nielen pani učiteľkám , ale je nutné deti odhlásiť aj cez aplikáciu Jedáleň, alebo eskoly.sk. Urobte tak do piatka 25.2.2022.

      Ďakujeme

      Vedúca jedálne

  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje