Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Podpis Podpis funkcia
Zmluva 22062021 Kolektívna zmluva s DPH 22.06.2021 Základná orkanizácie OZ PSaV Mgr. Eva Elexová riaditeľka
Faktúra 4211175962 vodné, stočné Linzbothova 484,40 s DPH OM00033020 2000057978 06.09.2021 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.