• MŠ Linzbothova- karanténa 2. trieda
     • MŠ Linzbothova- karanténa 2. trieda

      Vážení rodičia z 2. triedy - MŠ Linzbothova,

      uzatvárame 2. triedu od 10. 12. 2021, v ktorej sa  vyskytlo jedno pozitívne testované dieťa, testované PCR testom na COVID 19, ktoré bolo v materskej škole dňa 07. 12. 2021 (v utorok).  Deti, ktoré neboli v utorok v materskej škole, môžu v pondelok (13. 12.) nastúpiť do MŠ.

      Deti, ktoré boli v MŠ dňa 7.12.2021, môžu nastúpiť do materskej školy  po 10 dňovej karanténe. V prípade, že sa  rozhodnete dieťa  otestovať PCR testom (najskôr na 5. deň od posledného kontaktu) a jeho test bude negatívny, tak dieťa môže nastúpiť do MŠ po 7 dňovej karanténe. Samozrejme za predpokladu, že dieťa bude zdravé.

      Ďakujeme.

      Vedenie školy.

    • MŠ Linzbothova - Mikuláš
     • MŠ Linzbothova - Mikuláš

      Dňa 10. decembra 2021 (piatok), príde Mikuláš s čertom
      na vysvietenom, vianočnom vláčiku Prešporáčiku do našej
      materskej školy.

      Deti sa na dvore stretnú s Mikulášom a
      čertom, ktorému zarecitujú básničky, zaspievajú pesničky
      a dostanú mikulášske balíčky. Mikuláš sa s deťmi odfotí.

       od 8:30 – 8:45 hod - 4. trieda

       od 8:45 – 9:00 hod - 1. trieda

       od 9:00 – 9:15 hod - 6. trieda

       od 9:15 – 9:30 hod - 2. trieda

       od 9:30 – 9:45 hod - 7. trieda

       od 9:45 – 10:00 hod - 3. trieda

       od 10:00 – 10:15 hod - 10. trieda

       od 10:15 – 10:30 hod - 9. trieda

       od 10:30 – 10:45 hod - 8. trieda

       od 10:45 – 11:00 hod – 5. trieda

      Deti, ktoré momentálne nenavštevujú MŠ, sa môžu v tento deň zastaviť pre balíček, ktorý im odovzdá Mikuláš.

      Tiež si môžete v tento deň prevziať vianočné fotky.

       

      Ďakujeme